Month: Жилээр

ЭЕРЭГ: Үерийн хамгаалалтын далан, сувагт цэвэрлэгээ хийв

Үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд  Баянгол дүүргийн 9, 21-р хороонд байршилтай 3, 4-р хорооллын үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн лаг хагшаас цэвэрлэв. Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар 2021 …